Auteur: Marleen Arkesteijn wrote Nov 3rd 2021

20 February 2024, by Peter Moore

60 years in Horticulture  from Dutch Horticulture magazine   Auteur: Marleen Arkesteijn

Peter Moore, na zestig jaar nog lang niet klaar met veredelen

Veredelaar/vermeerderaar Peter Moore heeft een indrukwekkend aantal planten veredeld. En hij is zeker nog niet klaar. Als veredelaar gaat hij zowel de breedte als de diepte in. Zijn veredelingscarrière begon met Choisya, en ook Buddleja neemt een aparte plaats in. Niet alleen is hij houder van de Nationale Collectie; hij heeft ook een hele reeks Buddleja op zijn naam staan.
Het afgelopen jaar vierde hij zijn zestigjarig jubileum als vermeerderaar/veredelaar. Wij zetten tien van zijn uitblinkers in de schijnwerpers.

Peter Moore, after sixty years still far from done with breeding.

Breeder/propagator Peter Moore has bred an impressive number of plants. And he’s certainly not done yet. As a breeder he covers both breadth and depth. His breeding career started with Choisya , and Buddleja also occupies a special place. Not only is he holder of the National Collection; he also has a whole series of Buddleja to his name.
Last year he celebrated his sixtieth anniversary as a propagator/breeder. We put ten of his standouts in the spotlight.

Author: Marleen Arkesteijn Facebook Twitter Linkedin WhatsApp

Related Posts